Kontakt

Správy

Správa z druhého Valné zhromaždenie SK MŠ

Pokračovať na správu...

Vyhlásenie Slovenského komitétu Modrého štítu k požiaru v Banskej Štiavnici

Čítať viac...

Slovensko má už osem zápisov na zozname svetového dedičstva UNESCO

Pokračovať na správu...

Pomoc Ukrajine

Poslali sme vybavenie na Ukrajinu, ktoré pomôže pri katalogizácii predmetov pred ich prevozom do bezpečia. Prečítajte si viac...

Podporujeme

ARCHEOFILM BRATISLAVA 2023

V Bratislave v kine Mladosť sa v dňoch 1. - 3. decembra 2023 prvý krát uskutoční medzinárodný filmový festival s tematikou archeológie, histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. Vstup na podujatie je zdarma.

Cieľom festivalu je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva.  

Festival bude prebiehať v kine Mladosť, kde si publikum počas troch dní môže vybrať z bohatej ponuky filmov. V 1,5 hodinových blokoch (jeden dlhší film + dva krátke) festival ARCHEOFILM približuje širokej verejnosti výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí.

Súčasťou programu bude aj prezentácia Slovenského komitétu Modrého štítu (3. 12. 2023), ktorý je partnerom podujatia.

Viac informácií o festivale ARCHEOFILM nájdete na https://www.archeofilm.sk/

Z bohatej ponuky filmov vyberáme:

Egypt: Saving Temples (Egypt: Záchrana chrámov)

Piatok 1.12.2023 v bloku od 17:00 do 18:35

V roku 1954 obletela svet správa o výstavbe novej priehrady, ktorá mala zaplaviť celú Núbiu a dvadsať starovekých chrámov. Niektoré z nich sa podarilo v rýchlosti a na poslednú chvíľu presunúť na umelo vybudované ostrovy, iné boli poslané do “sveta”, do španielskeho Madridu, talianskeho Turína, či dokonca New Yorku. Pracovníci počas záchranných prác pracovali pod časovým tlakom s vyčerpávajúcim nasadením. 

The Oath of Cyriac (Cyriakova prísaha)

Sobota 2. 12. 2023 v bloku od 16:00 - 17:30

Dokudráma založená na skutočnej udalosti. Počas zúriacej vojny v Sýrii, malá skupina archeológov, kurátorov a asistentov múzea zápasí s časom zostávajúcim na záchranu starovekých zbierok Národného múzea v Aleppe. Roky sa denne vydávali ulicami mesta do múzea v “daždi striel” a riskovali svoje životy s cieľom dokončiť svoju misiu. Bez elektriny, vody, bez prostriedkov, vyberajú predmety z vitrín, balia ich do vlastných šiat, demontujú umelé stropy, aby z nich zhotovili “škatule šťastia” chrániace artefakty.

Film uvedie člen Výkonnej rady SK MŠ Jozef Hudec

Správa z 2. Valného zhromaždenia SK MŠ

Text: Jozef Hudec

Sú naše pamiatky ohrozenejšie, alebo len o ne začíname viac dbať?
Táto otázka by mohla napadnúť účastníkov Valného zhromaždenia Slovenského komitétu Modrého štítu, ktoré sa konalo 18. októbra 2023 v priestoroch Generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea v Bratislave.

Na rozdiel od predchádzajúceho roku, kedy sa „modroštítnici“ len rozbiehali, tohoročná výročná správa štatutárky PhDr. Paličkovej bola obsiahlejšia. Najmä s ohľadom na fakt, že odborníci v komitéte fungujú len na dobrovoľníckej báze. Aj tak sú v pracovnej skupine Ministerstva kultúry SR, ktorá vyberá pamiatky pre označenie symbolom Modrého štítu, zúčastnili sa na generálnej konferencii Medzinárodného zväzu múzeí ICOM v Prahe a spolupracujú s projektom Poklady Slovenska, podporujúcim rekonštrukcie pamiatok.

V nasledujúcom období sa chce Slovenský komitét v rámci grantového projektu venovať vzdelávaniu slovenských silových zložiek a odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Plánuje na túto tému zorganizovať seminár, vytvoriť databázu kontaktných osôb a pripraviť manuál pre správcov národných kultúrnych pamiatok. Plánuje sa tiež zúčastniť na akcii Českého komitétu Modrého štítu Muzeum a změna VI. Tá chce dôslednejšie identifikovať hrozby pro kultúrne a prírodné dedičstvo, ako aj úlohu štátu a ďalších subjektov pri katastrofách, pohromách a konfliktoch. V porovnaní s tým trochu menej dramaticky pôsobí zapojenie sa slovenských „modroštítnikov“ do prípravy decembrového filmového festivalu Archeofilm Bratislava a spolupráca s národnými komitétmi Poľska, Rakúska, Spojeného kráľovstva a USA.

V rámci Valného zhromaždenia odznelo niekoľko prezentácií. Dr. Musilová predstavila projekt UNESCO, zameraný na boj proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom. Dr. Mongiello vysvetlil, prečo je symbol Modrého štítu súčasťou medzinárodného humanitárneho práva a Dr. Menzlová online informovala o činnosti medzinárodnej strešnej organizácie Blue Shield International, ktorého je Slovenský komitét súčasťou. Zahraničným online hosťom bol pokladník Komitétu Spojených štátov, Perry McGowan. So slovenskými kolegami sa podelil o skúsenosti s financovaním organizácie, so spoluprácou s ozbrojenými zložkami a ministerstvom zahraničia USA.

V diskusii vystúpili aj pplk. Ing. Daňo, príslušník slovenských mierových jednotiek v zahraničí, Mgr. Gál, bývalý diplomat a zástupca neziskovej organizácie Lippa a Ing. arch. Bruna, aktivista za zachovanie trenčianskej Meriny ako technickej pamiatky. Diskusia ukázala mnoho vrstevnatosť záujmu o ochranu kultúrneho dedičstva, zmysluplnosť aktivít Slovenského komitétu Modrého štítu a rastúci počet subjektov, ktoré majú záujem o spoluprácu, koordináciu.

Podporte nás

Poukázaním 2% z dane...

...Slovenskému komitétu Modrého štítu
prispejete k realizácií našich aktivít.

Pred pár týždňami Slovensko oslávilo 30 rokov od vzniku Slovenskej komisie pre UNESCO. Toto rozhodnutie, aj vďaka programu Svetové dedičstvo, vo veľkej miere napomohlo k ochrane pamiatok na našom území. Veríme, že založenie Slovenského komitétu Modrého štítu bude raz vnímané rovnako pozitívne - ako zmysluplný krok, ktorý zabezpečí trvalú ochranu pamiatok na Slovensku. Chceme, aby ste boli toho súčasťou.

Od založenia v decembri 2021 pracujeme na aktivitách komitétu bez nároku na honorár. Uvedomujeme si však, že trvalé riešenia si vyžadujú udržateľný prístup a preto hľadáme spôsoby, ako získať financie na chod našej organizácie. Výťažok z poukázaných 2% by nikdy nemal byť našim hlavným zdrojom financií, môže byť veľkou pomocou.

Izolácia a rezortizmus nie sú riešením. Chceme si v tejto oblasti vymieňať skúsenosti zo Slovenska a zo zahraničia, chceme rozširovať obzory odbornej aj laickej verejnosti.

Ako využívame financie:

Udržateľné fungovanie

Výkonná rada dobrovoľne pracuje na zapojení OZ SK MŠ do medzinárodnej činnosti Blue Shield International (BSI) a ďalších aktivitách vo svojom voľnom čase. Pre zvýšenie výkonnosti a udržateľnosť našich snáh je však nevyhnutné pracovať s ľuďmi, ktorých vieme finančne ohodnotiť. Len tak budeme môcť našu činnosť rozvíjať intenzívnejšie, prezentovať sa kvalitnejšie, komunikovať častejšie, uchádzať sa o granty, a pod.

Kvalita vo všetkých ohľadoch

Kvalitní ľudia, kvalitná práca, kvalitné PR, web, a mnoho ďalšieho zabezpečia, že Slovenský komitét Modrého štítu bude združením, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť. 

Aj s vašou pomocou budeme môcť posunúť naše združenie o level vyššie a robiť odvážne a zmysluplné krok, ktoré zabezpečia trvalú ochranu pamiatok na Slovensku.

Medzinárodná konferencia raz ročne

Našim veľkým snom je organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu na tému ochrany kultúrneho dedičstva, na ktorej - experti predstavia svoje projekty a odporúčania; verejný sektor svoje ciele a aktivity; súkromný sektor nástroje a príležitosti; a mnoho ďalšieho. Všetko s cieľom podporovať kooperáciu, komunikáciu a ochranu.

Názov inštitúcie: Slovenský komitét Modrého štítu, IČO: 54328993

Ak nás chcete podporiť inou formou napíšte nám na blueshieldslovakia@gmail.com

Vyhlásenie Slovenského komitétu Modrého štítu k požiaru v Banskej Štiavnici

Členovia Slovenského komitétu Modrého štítu, tak ako aj ostatní občania Slovenska, sú šokovaní a zronení devastujúcim požiarom v historickom centre Banskej Štiavnice cez víkend 18. a 19. marca 2023. Oceňujeme efektívne nasadenie požiarnych zborov, príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj okamžitú pomoc dobrovoľníkov z radov obyvateľov, pri záchrane kultúrnych a historických pamiatok. Sme zároveň radi, že počas požiaru nedošlo k obetiam na životoch!

Ako občianske združenie sa zameriavame na zlepšenie prípravy a reakcií na núdzové situácie a ochranu kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodných či človekom spôsobených katastrof. Nechceme parazitovať na nešťastí v Banskej Štiavnici, avšak považujeme si, najmä v tejto chvíli, za povinnosť upozorniť na potrebu zavedenia systémovej ochrany pamiatok a hodnôt v krízových situáciách.

Veríme, že príčiny požiaru v pamiatkovej konglomerácii, registrovanej na zozname UNESCO, vyšetria príslušné orgány slovenskej štátnej správy a samosprávy a predložia výsledky vyšetrovania k odbornej diskusii. Na základe vyhodnotenia príčin požiaru bude potrebné prijať opatrenia, aby sa takáto situácia nielenže neopakovala, ale aby sa na obdobné krízové situácie preventívne pripravili všetky pamiatky registrované na zozname UNESCO, či v prioritných registroch Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, resp. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Slovenský komitét Modrého štítu je pripravený priložiť ruku k dielu, poskytnúť skúsenosti svojich členov a sprostredkovať pre prevenciu ochranu našich pamiatok aj erudíciu a pomoc zahraničných špecialistov.

Fotografie: Pavol Ižvolt

Slovensko má už osem zápisov na zozname svetového dedičstva UNESCO

Na pôde rezortu diplomacie v Bratislave sa 6. októbra 2022 konalo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Fórum otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer a tejto akcie sa zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenie Slovenský komitét Modrého štítu.

Účastníci sa venovali päťdesiatemu výročiu Dohovoru UNESCO o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Minister Káčer, ako predseda Slovenskej komisie pre UNESCO, vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa svojimi aktivitami zaslúžili o zápis slovenských lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Pripomenul aj poslanie UNESCO, ktoré založili po dvoch svetových vojnách, a ktoré ostáva stále aktuálne.

Fórum partnerov je výročné podujatie Slovenskej komisie pre UNESCO, ktoré poskytuje platformu pre diskusiu o všetkých otázkach činnosti komisie a aktuálnych témach a výzvach UNESCO. Témou budúceho ročníka podujatia bude 30 rokov pôsobenia SR v UNESCO a prítomnosti značky UNESCO na Slovensku.

Reprezentácia SKMŠ na konferencii ICOM

Na fotografii zľava: Anastasiia Cherednychenko (podpredsedníčka ICOM Ukrajina), Vasyl Rozhko a Kateryna Chuyeva (obaja taktiež ICOM Ukrajina). Foto: ICOM

Aj pre skúsnosti SKMŠ pri pomoci múzeám na Ukrajine Jasna Paličková - predsedníčka Výkonnej rady SKMŠ, bývala predsedníčka SK ICOM, mala možnosť moderovať panelovú diskusiu na tému Ochrana kultúrneho dedičstva na Ukrajine.

Nečakaný ostrý štart Slovenského komitétu Modrého štítu

Foto: Balíky prišli na Ukrajinu. Vľavo: riaditeľ Zakarpatského regionálneho historického múzea v Užhorode Mihail Delehan a vedúca Oddelenia histórie a vlastivedy Valéria Ruszinová

Členovia Slovenského komitétu Modrého štítu, ktorý bol zaregistrovaný ako občianske združenie v decembri 2021, vôbec netušili, že ich organizácia bude tak skoro taká aktuálna a potrebná.

Iniciátori komitétu plánovali postupne zaradiť slovenskú organizáciu do medzinárodnej spolupráce, ktorú už od roku 1954 zakladá Druhý protokol Haagskeho dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu.

Nechcene sa však Slovensko vo februári 2022 ocitlo na hraniciach zúriaceho vojenského konfliktu. Členovia komitétu boli takpovediac „hodení do vody“, musia plávať. Operatívne spolupracujú so slovenským rezortom kultúry a slovenskými aj medzinárodnými organizáciami, združujúcimi archivárov (ICA), múzejníkov (ICOM), knihovníkov a informatikov (IFLA) a pamiatkarov (ICOMOS, Pamiatkový úrad SR, Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave) a archeológov (Slovenskú archeologickú spoločnosť pri SAV). Promptne ich akceptoval aj Medzinárodný Modrý štít. Momentálne sa snažia nielen pomáhať kolegom na Ukrajine, ale spolupracovať aj na identifikácii možných ohrozených pamiatok na Slovensku. Pritom nemusí ísť len o hrozbu ozbrojeného konfliktu, ale aj prírodné či človekom spôsobenej katastrofy.

V týchto dňoch však má jednoznačnú prioritu zamedzenie ničenia kultúrnych pamiatok u východných susedov. Členovia komitétu preto zmobilizovali medzinárodnú podporu pre základnú dokumentáciu pamiatok v Zakarpatskom regionálnom historickom múzeu na užhorodskom hrade. S podporou Slovenského komitétu ICOM, firmy PRO Laika spol. s.r.o. a viacerých spolupracovníkov komitétu zaslali riaditeľovi múzea Mihajlovi Delehanovi a vedúcej oddelenia histórie a vlastivedy Valérii Ruszinovej fotografické vybavenie. Chcú tak predísť strate nenahraditeľných kultúrnych statkov, ktoré sú v chaose vojny ohrozené viacnásobne – bojmi, priekupníkmi aj pašerákmi.

Slovenský komitét Modrého štítu dúfa, že sa na Ukrajinu čím skôr vrátia mierové časy a členovia Slovenského komitétu sa tak budú môcť venovať pôvodne plánovaným aktivitám a účelu – prevencii, školeniam, prednáškam a zvyšovaniu povedomia o ochrane pamiatok na Slovensku.

Reakciu z Ukrajiny, si môžete, pozrieť tu: https://www.zkmuseum.com/2022/04/blog-post_8.html?m=1

Výkonná rada

Jasna Paličková (predsedníčka)

Jozef Hudec

Margaréta Musilová

Martina Orosová

Alena Piatrová

Andrej Mongiello
tajomník

Zuzana Menzlová

Vladimír Kohút

Správa z 1. Valného zhromaždenia Slovenského komitétu Modrého štítu a voľba jeho Výkonnej rady

Text: Jozef Hudec

Vojna je vždy spojená s ničením. Ničí sa všetko, tak životy ako aj duchovné aj materiálne hodnoty, historické pamiatky nevynímajúc. Existujú snahy ničeniu a zvlčeniu čeliť a udržať aspoň náter civilizovanosti. Je to možno sizyfovské úsilie, ale je potrebné. Jeho súčasťou sú ženevské a haagske konvencie a protokoly. Do ich diapazónu patrí tiež Haagsky dohovor z roku 1954, venujúci sa ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojených konfliktov a katastrof.

Keď sa médiami začali po roku 2015 šíriť správy o tom, ako militantný islamistický Daeš/ISIS likviduje pamiatky zo zoznamu UNESCO v starovekom irackom Nimrude, či v sýrskej Palmýre, vlna zhrozenia došla aj na Slovensko. Téme sa venovali slovenské verejnoprávne médiá a mali sme tu aj sýrskeho archeológa, kolegu Chalída al-Asaada. Chalíd bol viac ako 40 rokov kustódom palmýrskych pamiatok a neopustil ich ani v auguste 2015, kedy ho vo veku 83 rokov verejne popravili fanatici z Daešu.

Tieto udalosti viedli aj slovenských odborníkov k úvahám, ako sú zaistené naše pamiatky pred vojnami a katastrofami. Úvahy prerástli v akciu a koncom roka 2021 bolo zaregistrované občianske združenie Slovenský komitét Modrého štítu, ktoré sa zaoberá ochranou pamiatok v prípade ozbrojených konfliktov a katastrof. Zakladatelia komitétu veru ani v najmenšom netušili, že k zhmotneniu hmlistých obáv v tvrdú realitu dôjde tak skoro po registrácii.

Učenie plávania hodením do vody však funguje. Aj preto sa mohlo 2. júna 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočniť prvé/zakladajúce valné zhromaždenie Slovenského komitétu Modrého štítu. Po zvolení výkonnej rady má organizácia záujem získať v roku 2022 podporu pre svoj projekt ochrany kultúrnych hodnôt a dedičstva v ozbrojených konfliktoch. Popri tom si zriadila webovú stránku https://modrystit.sk/ a podieľa na aktivitách pracovnej skupiny Modrý štít na slovenskom Ministerstve kultúry. Na generálnej konferencii Medzinárodného výboru múzeí ICOM v Prahe bude komitét zastúpený pri moderovaní panelu o reakciách na ochranu historického dedičstva na Ukrajine.

S ruským útokom súvisela aj prezentácia ukrajinského študenta archeológie na UKF v Nitre, Romana Liubuna. Valnému zhromaždeniu demonštroval snahy o zachovanie ukrajinskej národnej identity a pamäti a záchranu kultúrneho dedičstva. S mementom vojnového konfliktu v susednej krajine potom súvisí aj výhľadový štvorročný plán aktivít Slovenského komitétu Modrého štítu, ktorý už stihol poskytnúť pomoc Zakarpatskému regionálnemu historickému múzeu v Užhorode.

Výkonná rada a členovia Slovenského komitétu Modrého štítu veria, že staré latinské príslovie „Si vis pacem, para bellum“ (Ak chceš mier, pripravuj vojnu) sa naplní a ochranu kultúrneho dedičstva v prípade ozbrojených konfliktov a katastroch budú môcť na Slovensku pripravovať síce vo virtuálnych bojových cvičeniach, avšak v reálnych mierových podmienkach.

Stanovy OZ s názvom
Slovenský komitét Modrého štítu

Podľa zákona č.83/1990 Zb. o Združovaní občanov v znení neskorších predpisov


Preambula

  • Občianske združenie s názvom Slovenský komitét Modrého štítu (ďalej len SK MŠ) zakladajú členovia prípravného výboru.

  • SK MŠ formuluje svoje stanovy v zmysle čl. 27 Druhého protokolu Haagskeho dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (Haagsky dohovor), v ktorých bol Medzinárodný komitét Modrého štítu (International Committee of the Blue Shield, ICBS) uznaný ako medzinárodná organizácia s poradným postavením v rámci Medzivládneho výboru na ochranu kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu. Revidované stanovy z roku 2016 spojili úlohy a povinnosti Medzinárodného komitétu Modrého štítu (z roku 1996) a Asociácie národných komitétov Modrého štítu (Association of National Committees of the Blue Shield, ANCBS, z roku 2009) do spoločnej organizácie Medzinárodný Modrý štít (MMŠ);

  • SK MŠ podporuje poslanie MMŠ, zásady Štrasburskej Charty ICBS (z roku 2001) a Dohody o Modrom štíte (z roku 2006), vzhľadom na potrebu zlepšiť prípravu a reakciu na núdzové situácie, prispieť k ochrane kultúrnych hodnôt, definovaných v Haagskom dohovore v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodnej katastrofy alebo človekom spôsobenej katastrofy a potrebu zaviesť systém ich ochrany.


Článok 1: Názov, sídlo a právne postavenie

1.1 Názov OZ v slovenskom jazyku je Slovenský komitét Modrého štítu. Názov OZ v anglickom jazyku je Blue Shield Slovakia.

1.2 OZ SK MŠ sídli na Skalnej 1944/3, 811 01 Bratislava.

1.3 OZ SK MŠ má primárnu územnú a vecnú pôsobnosť na území Slovenskej republiky.

1.4 OZ SK MŠ je občianske združenie s plnou právnou spôsobilosťou podľa slovenského práva.


Článok 2: Ciele a poslanie

2 .1 SK MŠ napĺňa poslanie MMŠ, najmä ochranu svetových kultúrnych hodnôt. V súlade s týmto poslaním sa zaoberá ochranou kultúrneho a prírodného dedičstva, hmotného aj nehmotného, v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodných alebo človekom spôsobených katastrof (v zmysle čl. 2.1 stanov MMŠ).

2.2 SK MŠ rešpektuje zásady: (a) spoločnej akcie, (b) nezávislosti, (c) neutrality, (d) profesionality, (e) rešpektovania kultúrnej identity a rozmanitosti, na základe Štrasburskej charty.

2.3 SK MŠ podporuje ciele MMŠ v zmysle preambuly stanov:

2.3.1 ratifikáciu, implementáciu a rešpektovanie Haagskeho dohovoru a jeho protokolov;

2.3.2 zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany kultúrnych hodnôt a dedičstva v núdzových situáciách a o druhoch rizík, ktoré ich môžu ohroziť;

2.3.3 poskytovanie školení a zapájanie sa do koordinácie budovania vnútroštátnych kapacít príslušných odborníkov a inštitúcií, s cieľom pomôcť zmierniť identifikované riziká pre kultúrne dedičstvo;

2.3.4 podpora lepšej prípravy na ochranou kultúrneho dedičstva v prípade ozbrojených konfliktov, katastrof a iných núdzových situácií a vyrovnávanie sa s ich následkami;

2.3.5 konzultovanie primeraných medzirezortných reakcií a opatrení obnovy;

2.3.6 podpora zapojenia spoločnosti do ochrany kultúrnych hodnôt a aktívnej účasti na nej;

2.3.7 podnety spolupráce s ostatnými zúčastnenými subjektmi a podpora ich súčinnosti;

2.3.8 konanie v súlade s etickým a profesionálnym rámcom ustanoveným v Pravidlách a zásadách pre národné komitéty.

2.4 SK MŠ zabezpečuje plnenie svojho poslania v šiestich kľúčových oblastiach:

2.4.1 aktívna ochrana a pripravenosť na riziká;

2.4.2 reakcie v čase núdzového stavu;

2.4.3 stabilizácia a aktivity spojené s obnovou po katastrofách, ale i dlhodobé a kontinuálne podporné aktivity;

2.4.4 spracovávanie námetov, podnetov a pripomienok odborníkov na kultúrne dedičstvo k aplikácii zákonov v praxi;

2.4.5 aktivity zabezpečujúce budovanie kapacít, vzdelávanie a tréning podporujúce oblasti aktivity MMŠ;

2.4.6 koordinácia a spolupráca členov MMŠ s partnerskými organizáciami.

2.5 SK MŠ bude zohľadňovať Pravidlá a zásady pre národné komitéty definované Radou MMŠ a schválenými Valným zhromaždením členov MMŠ.


Článok 3: Členstvo v SK MŠ

3.1 Členstvo v SK MŠ je otvorené všetkým fyzickým osobám (FO) nad 18 rokov a právnickým osobám (PO), ktoré majú pôsobnosť na území Slovenskej republiky, súhlasia s cieľmi SK MŠ a MMŠ a chcú sa podieľať na činnosti SK MŠ.

3.2 Člen SK MŠ môže mať postavenie riadneho alebo čestného člena.

3.3 Výkonná rada SK MŠ prijíma za aktívnych členov iba tie fyzické a právnické osoby, ktoré sa stotožnia so stanovami SK MŠ, ako aj so stanovami, pravidlami a princípmi MMŠ.

3.4 Členovia SK MŠ nesmú používať meno a povesť MMŠ na vykonávanie akejkoľvek komerčnej alebo zárobkovej činnosti. Pri plnení cieľov SK MŠ sa nevytvára zisk.

3.5 Práva riadnych členov SK MŠ – FO aj PO

3.5.1 zúčastňovať sa aktivít SK MŠ v súlade so stanovami;

3.5.2 spolupracovať na aktivitách SK MŠ realizovaných orgánmi SK MŠ;

3.5.3 navrhovať kandidátov na zvolenie do Výkonnej rady SK MŠ;

3.5.4 zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SK MŠ s hlasovacím právom;

3.5.5 voliť a byť volený do Výkonnej rady SK MŠ a za predsedajúceho Valného zhromaždenia SK MŠ;

3.5.6 zapájať sa do aktivít MMŠ;

3.5.7 kandidovať do medzinárodných orgánov MMŠ.

 3.6 Práva čestných členov SK MŠ

3.6.1 zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SK MŠ bez hlasovacieho a volebného práva;

3.6.2 spolupracovať na aktivitách SK MŠ realizovaných orgánmi SK MŠ;

3.6.3 byť oslobodený od povinnosti platiť členské príspevky.

3.7 Práva právnických osôb:

3.7.1 Štatutárny orgán právnickej osoby môže písomne určiť jedného zástupcu, ktorý ho bude reprezentovať na Valnom zhromaždení SK MŠ.

3.7.2 Určení zástupcovia právnickej osoby majú práva riadnych členov SK MŠ, v zmysle čl. 3.5. stanov.

3.8 Povinnosti všetkých členov SK MŠ

3.8.1 dodržiavať Etický kódex MMŠ;

3.8.2 rešpektovať základné princípy SK MŠ a MMŠ;

3.8.3 plniť záväzky uvedené v stanovách SK MŠ;

3.8.4 hlásiť Výkonnej rade SK MŠ zmenu údajov uvedených v prihláške;

3.8.5 šíriť dobré meno SK MŠ a MMŠ a podporovať spoluprácu na ich aktivitách;

3.9 Členstvo v SK MŠ zaniká:

a) odstúpením, oznámeným písomnou formou Výkonnej rade SK MŠ;

b) úmrtím;

c) vylúčením za nedodržiavanie stanov SK MŠ, za nerešpektovanie základných princípov SK MŠ alebo MMŠ, za neplnenie povinností a záväzkov uvedených v stanovách SK MŠ, za právoplatné odsúdenie po porušení právneho poriadku Slovenskej republiky;

d) zánikom SK MŠ;


Článok 4: Orgány SK MŠ

4.1 Orgánmi SK MŠ sú Valné zhromaždenie a Výkonná rada.

4.2 Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom SK MŠ. Je vedené predsedajúcim, ktorým je predseda Výkonnej rady, alebo jeho zástupca.

4.2.1 VZ sa skladá z členov (FO) a zo zástupcov členov (PO) SK MŠ. Každý člen a zástupca člena SK MŠ má na VZ jeden hlas. Členovia sa zúčastňujú VZ osobne, alebo splnomocnia svojho zástupcu. O svojej účasti sa rozhodnú podľa formy VZ zvolenej predsedajúcim, t. j. prezenčnej, on-line alebo zmiešanej.

4.2.2 VZ sa koná aspoň raz za rok, zvoláva ho Výkonná rada SK MŠ. Tá najneskôr tridsať (30) dní pred stanoveným termínom informuje o konaní VZ a pozve jej členov. Mimoriadne zasadnutie VZ sa koná na základe požiadavky predsedu Výkonnej rady SK MŠ alebo požiadavky aspoň desatiny (1/10) členov SK MŠ. Mimoriadne zasadnutie VZ sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch (2) týždňov od vznesenia požiadavky. Oznámenia sa zasielajú elektronicky a v prípadoch hodných zreteľa aj písomne poštou. Kvórom potrebným pre právoplatné hlasovanie zasadania VZ je prítomnosť tretiny (1/3) všetkých členov SK MŠ. Rozhodnutie sa prijíma nadpo-lovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho VZ.

4.2.3 schvaľuje výročnú správu o činnosti SK MŠ a každoročnú účtovnú uzávierku;

4.2.4 schvaľuje program rokovania VZ, strategický plán a rozpočet na kalendárny rok;

4.2.5 schvaľuje a upravuje rokovací poriadok VZ;

4.2.6 schvaľuje úpravu a zmenu stanov SK MŠ na návrh Výkonnej rady SK MŠ;

4.2.7 tajným hlasovaním volí členov Výkonnej rady SK MŠ, jednoduchou väčšinou prítomných členov VZ;

4.2.8 preveruje apely na aktivity a postupy Výkonnej rady SK MŠ, diskutuje o záležitostiach navrhnutých Výkonnou radou SK MŠ alebo inými národnými komitétmi a rozhoduje o nich, ako aj o ďalších otázkach dôležitých pre SK MŠ, pokiaľ nespadajú do právomoci Rady SK MŠ;

4.2.9 schvaľuje čestné členstvo v SK MŠ na návrh Výkonnej rady;

4.2.10 ako odvolací orgán rozhoduje o prerušení členstva a vylúčení člena Výkonnou radou SK MŠ. Do rozhodnutia VZ nemôže člen vykonávať svoje práva a povinnosti, ale jeho členstvo pretrváva. V prípade úspešného odvolania sa mu prinavrátia všetky práva a povinnosti riadneho člena.

4.3 Výkonná rada (Rada)je základným riadiacim orgánom SK MŠ.

4.3.1 Rada SK MŠ pozostáva z minimálne piatich (5) členov:

a) predseda, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom SK MŠ;
b) tajomník, ktorý je zároveň zástupcom predsedu;
c) pokladník;
d) kontrolór;
f) člen.

4.3.2 Jednotliví členovia Rady sa volia na VZ na obdobie štyroch (4) rokov.

4.3.3 Písomné návrhy kandidátov na členov Rady SK MŠ musia byť zaslané tajomníkovi Rady najneskôr dva (2) týždne pred začiatkom VZ elektronickou alebo riadnou poštou. Kandidáti majú možnosť predstaviť sa VZ primeranou formou.

4.3.4 Ak sa pozícia v Rade SK MŠ uvoľní predčasne, pozíciu dočasne obsadí tajomník, do najbližšieho VZ SK MŠ. Ak Rada nie je uznášaniaschopná alebo nedokáže riadne a včas vykonávať svoje úlohy a povinnosti, predseda Rady zvolá mimoriadne VZ, nie neskôr ako 1 (mesiac) od vzniknutej situácie.

4.3.5 Ak predseda Rady nemôže zavŕšiť svoju funkciu v plnej dĺžke mandátu, dočasne ho zastupuje tajomník. Tajomník o vzniknutej situácii do dvoch (2) týždňov informuje členov VZ a požiada ich o zvolanie mimoriadnej VZ.

4.3.6 Rada SK MŠ zasadá zvyčajne raz polročne. Predseda rozhodne, či bude zasadanie prezenčné, on-line, zmiešané, alebo per rollam.

4.3.7 Termín výročného zasadania Rady SK MŠ, stanoveného predsedom, rozošle tajomník najmenej dva (2) týždne vopred.

4.3.8 Kvórom pre zasadania Rady SK MŠ je jednoduchá väčšina jej členov. Pokiaľ sa člen Rady SK MŠ nemôže zúčastniť zasadania, môže za seba splnomocniť zástupcu.

4.3.9 Rozhodnutia Rady SK MŠ sa prijímajú jednoduchou (nadpolovičnou) väčšinou. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas jej predsedu.

4.4 Právomoci Rady SK MŠ:

4.4.1 Rada komunikuje s VZ, MMŠ a reprezentuje SK MŠ v styku s fyzickými a právnickými subjektmi v SR aj v zahraničí.

4.4.2 zaisťuje chod a správu SK MŠ, stará sa o jeho dobrú povesť, medzinárodnú vážnosť a verejné uznanie, prijíma nových členov SK MŠ, pozastavuje členstvo a vylučuje členov.

4.4.3 Predkladá výročnú správu o činnosti SK MŠ a každoročnú účtovnú uzávierku na schválenie VZ SK MŠ.

4.4.4 Navrhuje rokovací poriadok Rady.

4.4.5 V prípade nesúhlasu s rozhodnutím Rady v jeho záležitosti sa môže člen odvolať na VZ ako na odvolací orgán. Rada navrhuje pre VZ SK MŠ výhľadový strategický plán a z neho odvodené programy na kalendárne roky. Na základe výhľadového strategického plánu a ročného programu navrhuje príjmový a výdavkový rozpočet pre kalendárny rok.

4.4.6 Navrhuje úpravu a zmenu stanov.


Článok 5: Zásady hospodárenia

5.1 SK MŠ je neziskovou organizáciou. Získava financie z rôznych zdrojov, vrátane dotácií, príjmov z vlastných aktivít získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo domácich či zahraničných grantov, nadačných a/alebo iných darov, pri zvážení ich etických dopadov.

5.2 Financie smú byť použité iba na ciele upravené v stanovách a vo vzťahu k špecifickým projektom alebo v súlade s ročným rozpočtom vypracovaným Radou SK MŠ a schváleným VZ SK MŠ.

5.3 Rada SK MŠ vedie účet v eurách v bankovom subjekte na území SR, s podpisovým právom štatutára a/alebo pokladníka.

5.4 SK MŠ vedie jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


Článok 6: Slovenský komitét Modrého štítu a Rada MMŠ

6.1 SK MŠ je členom MMŠ.

6.2 SK MŠ podporuje poslanie a ciele MMŠ na Slovensku, s cieľom zvýšiť národné povedomie o hrozbách pre kultúrne dedičstvo.

6.3 SK MŠ rešpektuje Pravidlá a zásady pre národné komitéty definované a doplnené Radou MMŠ a odsúhlasené Valným zhromaždením MMŠ.

6.4 SK MŠ nezodpovedá za prípadné protiprávne konanie Rady MMŠ a taktiež Rada MMŠ nezodpovedá za prípadné protiprávne konanie SK MŠ.

6.5 SK MŠ je ako člen MMŠ oprávnený získavať informácie a podporu MMŠ pre aktivity na Slovensku, uvedené v čl. 2 týchto stanov, zúčastňovať sa na stretnutiach a aktivitách MMŠ, uplatňovať si volebné právo v MMŠ, profitovať z propagácie, zvyšovania povedomia a aktivít v sieti MMŠ, ktoré pripravuje a realizuje hociktoré koordinačné centrum MMŠ.

6.6 SK MŠ si bude vymieňať informácie so Sekretariátom MMŠ aj v prípade podnikania medzinárodných akcií.

6.7 Členstvo v MMŠ zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia MMŠ v zmysle stanov MMŠ, alebo v prípade protiprávneho konania Rady SK MŠ .


Článok 7: Zrušenie

7.1 Združenie sa zrušuje:

7.1.1 dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením;

7.1.2 právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení;

7.1.3 právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní;

7.1.4 vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

7.2 Na zrušenie a zánik združenia sa v súlade s ustanovením § 761 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) primerane použijú všeobecné ustanovenia § 70 až 75k zák. č. 513/1991 Zb. o zrušení a zániku obchodných spoločností.

7.3 O zrušení SK MŠ rozhoduje VZ na zasadaní trojštvrtinovou (3/4) väčšinou prítomných členov.

7.4 Aktíva vlastnené SK MŠ v čase zrušenia smú byť prenesené na Radu MMŠ, alebo na základe rozhodnutia VZ a so súhlasom MMŠ na organizáciu/organizácie s podobnými cieľmi.


Článok 8: Záverečné ustanovenia

8.1 Ostatné záležitosti, ktoré sa priamo nespomínajú v týchto stanovách, sa budú riadiť podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.2 Aktivity SK MŠ rešpektujú formálne a materiálne pramene medzinárodného verejného práva, obzvlášť medzinárodného práva ozbrojených konfliktov a medzinárodného práva ľudských práv.

8.3 Interpretácia stanov SK MŠ sa zosúlaďuje s ustanoveniami stanov MMŠ a ich dodatkov.

8.4 Rada SK MŠ môže prijať ďalšie vnútorné predpisy a etický kódex, vychádzajúce z týchto stanov, na zefektívnenie chodu združenia.


V Bratislave, dňa 1.12.2021