Podporte SK MŠ  Kontakt

Slovenský komitét
Modrého štítu

podporuje poslanie Medzinárodného Modrého štítu, zásady Štrasburskej Charty ICBS (z roku 2001) a Dohody o Modrom štíte (z roku 2006), vzhľadom na potrebu zlepšiť prípravu a reakciu na núdzové situácie, prispieť k ochrane kultúrnych hodnôt, definovaných v Haagskom dohovore v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodnej katastrofy alebo človekom spôsobenej katastrofy a potrebu zaviesť systém ich ochrany. (Text z preambuly SK MŠ)

Staňte sa členom SK MŠ

Členom Slovenského komitétu Modrého štítu sa môžu stať fyzické osoby ako aj inštitúcie (právnické osoby).