Podporte SK MŠ  Kontakt
ďakujeme

Podporte naše poslanie

Prispejete k realizácií aktivít Slovenského komitétu Modrého štítu!
.

Od založenia Slovenského komitétu Modrého štítu v decembri 2021 pracujeme na rozvoji našich aktivít bez nároku na honorár. Uvedomujeme si však, že trvalé riešenia si vyžadujú udržateľný prístup a preto hľadáme spôsoby, ako získať financie na chod našej organizácie.

Izolácia a rezortizmus nie sú riešením. Chceme si v oblasti ochrany pamiatok vymieňať skúsenosti zo Slovenska a zo zahraničia, chceme rozširovať obzory odbornej aj laickej verejnosti.

Urobte spolu s nami krok k zabezpečeniu trvalej ochrany pamiatok na Slovensku.

Ako nás môžete podporiť

Jednorázovým darom

SK MŠ môžete podporiť finančným darom priamo na účet občianskeho združenia Slovenský komitét Modrého štítu. Ďakujeme

IBAN:
SK9883300000002702156041

Partnerstvom

Pomôžte nám skvalitňovať našu činnosť vďaka vašim produktom či službám. Kontaktovať nás môžete emailom na adrese

blueshieldslovakia@gmail.com

Staňte sa členom*kou

Pridajte sa k nám! Členom Slovenského komitétu Modrého štítu sa môžu stať fyzické osoby ako aj inštitúcie (právnické osoby).

Ako využívame financie:

Udržateľné fungovanie

Výkonná rada dobrovoľne pracuje na zapojení OZ SK MŠ do medzinárodnej činnosti Blue Shield International (BSI) a ďalších aktivitách vo svojom voľnom čase. Pre zvýšenie výkonnosti a udržateľnosť našich snáh je však nevyhnutné pracovať s ľuďmi, ktorých vieme finančne ohodnotiť. Len tak budeme môcť našu činnosť rozvíjať intenzívnejšie, prezentovať sa kvalitnejšie, komunikovať častejšie, uchádzať sa o granty, a pod.

Kvalita vo všetkých ohľadoch

Kvalitní ľudia, kvalitná práca, kvalitné PR, web, a mnoho ďalšieho zabezpečia, že Slovenský komitét Modrého štítu bude združením, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť. 

Aj s vašou pomocou budeme môcť posunúť naše združenie o level vyššie a robiť odvážne a zmysluplné krok, ktoré zabezpečia trvalú ochranu pamiatok na Slovensku.

Medzinárodná konferencia raz ročne

Našim veľkým snom je organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu na tému ochrany kultúrneho dedičstva, na ktorej - experti predstavia svoje projekty a odporúčania; verejný sektor svoje ciele a aktivity; súkromný sektor nástroje a príležitosti; a mnoho ďalšieho. Všetko s cieľom podporovať kooperáciu, komunikáciu a ochranu.

Názov inštitúcie: Slovenský komitét Modrého štítu, IČO: 54328993
IBAN: SK9883300000002702156041

Ak nás chcete podporiť inou formou napíšte nám na blueshieldslovakia@gmail.com