Podporte SK MŠ  Kontakt

Aktuality

Správa z druhého Valné zhromaždenie SK MŠ

Pokračovať na správu...

Vyhlásenie Slovenského komitétu Modrého štítu k požiaru v Banskej Štiavnici

Čítať viac...

Slovensko má už osem zápisov na zozname svetového dedičstva UNESCO

Pokračovať na správu...

Pomoc Ukrajine

Poslali sme vybavenie na Ukrajinu, ktoré pomôže pri katalogizácii predmetov pred ich prevozom do bezpečia. Prečítajte si viac...

Podporujeme

ARCHEOFILM BRATISLAVA 2023

V Bratislave v kine Mladosť sa v dňoch 1. - 3. decembra 2023 prvý krát uskutoční medzinárodný filmový festival s tematikou archeológie, histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. Vstup na podujatie je zdarma.

Cieľom festivalu je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva.  

Festival bude prebiehať v kine Mladosť, kde si publikum počas troch dní môže vybrať z bohatej ponuky filmov. V 1,5 hodinových blokoch (jeden dlhší film + dva krátke) festival ARCHEOFILM približuje širokej verejnosti výskum a ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí.

Súčasťou programu bude aj prezentácia Slovenského komitétu Modrého štítu (3. 12. 2023), ktorý je partnerom podujatia.

Viac informácií o festivale ARCHEOFILM nájdete na https://www.archeofilm.sk/

Z bohatej ponuky filmov vyberáme:

Egypt: Saving Temples (Egypt: Záchrana chrámov)

Piatok 1.12.2023 v bloku od 17:00 do 18:35

V roku 1954 obletela svet správa o výstavbe novej priehrady, ktorá mala zaplaviť celú Núbiu a dvadsať starovekých chrámov. Niektoré z nich sa podarilo v rýchlosti a na poslednú chvíľu presunúť na umelo vybudované ostrovy, iné boli poslané do “sveta”, do španielskeho Madridu, talianskeho Turína, či dokonca New Yorku. Pracovníci počas záchranných prác pracovali pod časovým tlakom s vyčerpávajúcim nasadením. 

The Oath of Cyriac (Cyriakova prísaha)

Sobota 2. 12. 2023 v bloku od 16:00 - 17:30

Dokudráma založená na skutočnej udalosti. Počas zúriacej vojny v Sýrii, malá skupina archeológov, kurátorov a asistentov múzea zápasí s časom zostávajúcim na záchranu starovekých zbierok Národného múzea v Aleppe. Roky sa denne vydávali ulicami mesta do múzea v “daždi striel” a riskovali svoje životy s cieľom dokončiť svoju misiu. Bez elektriny, vody, bez prostriedkov, vyberajú predmety z vitrín, balia ich do vlastných šiat, demontujú umelé stropy, aby z nich zhotovili “škatule šťastia” chrániace artefakty.

Film uvedie člen Výkonnej rady SK MŠ Jozef Hudec

Správa z 2. Valného zhromaždenia SK MŠ

Text: Jozef Hudec

Sú naše pamiatky ohrozenejšie, alebo len o ne začíname viac dbať?
Táto otázka by mohla napadnúť účastníkov Valného zhromaždenia Slovenského komitétu Modrého štítu, ktoré sa konalo 18. októbra 2023 v priestoroch Generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea v Bratislave.

Na rozdiel od predchádzajúceho roku, kedy sa „modroštítnici“ len rozbiehali, tohoročná výročná správa štatutárky PhDr. Paličkovej bola obsiahlejšia. Najmä s ohľadom na fakt, že odborníci v komitéte fungujú len na dobrovoľníckej báze. Aj tak sú v pracovnej skupine Ministerstva kultúry SR, ktorá vyberá pamiatky pre označenie symbolom Modrého štítu, zúčastnili sa na generálnej konferencii Medzinárodného zväzu múzeí ICOM v Prahe a spolupracujú s projektom Poklady Slovenska, podporujúcim rekonštrukcie pamiatok.

V nasledujúcom období sa chce Slovenský komitét v rámci grantového projektu venovať vzdelávaniu slovenských silových zložiek a odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Plánuje na túto tému zorganizovať seminár, vytvoriť databázu kontaktných osôb a pripraviť manuál pre správcov národných kultúrnych pamiatok. Plánuje sa tiež zúčastniť na akcii Českého komitétu Modrého štítu Muzeum a změna VI. Tá chce dôslednejšie identifikovať hrozby pro kultúrne a prírodné dedičstvo, ako aj úlohu štátu a ďalších subjektov pri katastrofách, pohromách a konfliktoch. V porovnaní s tým trochu menej dramaticky pôsobí zapojenie sa slovenských „modroštítnikov“ do prípravy decembrového filmového festivalu Archeofilm Bratislava a spolupráca s národnými komitétmi Poľska, Rakúska, Spojeného kráľovstva a USA.

V rámci Valného zhromaždenia odznelo niekoľko prezentácií. Dr. Musilová predstavila projekt UNESCO, zameraný na boj proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom. Dr. Mongiello vysvetlil, prečo je symbol Modrého štítu súčasťou medzinárodného humanitárneho práva a Dr. Menzlová online informovala o činnosti medzinárodnej strešnej organizácie Blue Shield International, ktorého je Slovenský komitét súčasťou. Zahraničným online hosťom bol pokladník Komitétu Spojených štátov, Perry McGowan. So slovenskými kolegami sa podelil o skúsenosti s financovaním organizácie, so spoluprácou s ozbrojenými zložkami a ministerstvom zahraničia USA.

V diskusii vystúpili aj pplk. Ing. Daňo, príslušník slovenských mierových jednotiek v zahraničí, Mgr. Gál, bývalý diplomat a zástupca neziskovej organizácie Lippa a Ing. arch. Bruna, aktivista za zachovanie trenčianskej Meriny ako technickej pamiatky. Diskusia ukázala mnoho vrstevnatosť záujmu o ochranu kultúrneho dedičstva, zmysluplnosť aktivít Slovenského komitétu Modrého štítu a rastúci počet subjektov, ktoré majú záujem o spoluprácu, koordináciu.

Vyhlásenie Slovenského komitétu Modrého štítu k požiaru v Banskej Štiavnici

Členovia Slovenského komitétu Modrého štítu, tak ako aj ostatní občania Slovenska, sú šokovaní a zronení devastujúcim požiarom v historickom centre Banskej Štiavnice cez víkend 18. a 19. marca 2023. Oceňujeme efektívne nasadenie požiarnych zborov, príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj okamžitú pomoc dobrovoľníkov z radov obyvateľov, pri záchrane kultúrnych a historických pamiatok. Sme zároveň radi, že počas požiaru nedošlo k obetiam na životoch!

Ako občianske združenie sa zameriavame na zlepšenie prípravy a reakcií na núdzové situácie a ochranu kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu, prírodných či človekom spôsobených katastrof. Nechceme parazitovať na nešťastí v Banskej Štiavnici, avšak považujeme si, najmä v tejto chvíli, za povinnosť upozorniť na potrebu zavedenia systémovej ochrany pamiatok a hodnôt v krízových situáciách.

Veríme, že príčiny požiaru v pamiatkovej konglomerácii, registrovanej na zozname UNESCO, vyšetria príslušné orgány slovenskej štátnej správy a samosprávy a predložia výsledky vyšetrovania k odbornej diskusii. Na základe vyhodnotenia príčin požiaru bude potrebné prijať opatrenia, aby sa takáto situácia nielenže neopakovala, ale aby sa na obdobné krízové situácie preventívne pripravili všetky pamiatky registrované na zozname UNESCO, či v prioritných registroch Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, resp. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Slovenský komitét Modrého štítu je pripravený priložiť ruku k dielu, poskytnúť skúsenosti svojich členov a sprostredkovať pre prevenciu ochranu našich pamiatok aj erudíciu a pomoc zahraničných špecialistov.

Fotografie: Pavol Ižvolt

Slovensko má už osem zápisov na zozname svetového dedičstva UNESCO

Na pôde rezortu diplomacie v Bratislave sa 6. októbra 2022 konalo Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO. Fórum otvoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer a tejto akcie sa zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenie Slovenský komitét Modrého štítu.

Účastníci sa venovali päťdesiatemu výročiu Dohovoru UNESCO o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Minister Káčer, ako predseda Slovenskej komisie pre UNESCO, vyjadril vďaku všetkým, ktorí sa svojimi aktivitami zaslúžili o zápis slovenských lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Pripomenul aj poslanie UNESCO, ktoré založili po dvoch svetových vojnách, a ktoré ostáva stále aktuálne.

Fórum partnerov je výročné podujatie Slovenskej komisie pre UNESCO, ktoré poskytuje platformu pre diskusiu o všetkých otázkach činnosti komisie a aktuálnych témach a výzvach UNESCO. Témou budúceho ročníka podujatia bude 30 rokov pôsobenia SR v UNESCO a prítomnosti značky UNESCO na Slovensku.

Reprezentácia SKMŠ na konferencii ICOM

Na fotografii zľava: Anastasiia Cherednychenko (podpredsedníčka ICOM Ukrajina), Vasyl Rozhko a Kateryna Chuyeva (obaja taktiež ICOM Ukrajina). Foto: ICOM

Aj pre skúsnosti SKMŠ pri pomoci múzeám na Ukrajine Jasna Paličková - predsedníčka Výkonnej rady SKMŠ, bývala predsedníčka SK ICOM, mala možnosť moderovať panelovú diskusiu na tému Ochrana kultúrneho dedičstva na Ukrajine.

Nečakaný ostrý štart Slovenského komitétu Modrého štítu

Foto: Balíky prišli na Ukrajinu. Vľavo: riaditeľ Zakarpatského regionálneho historického múzea v Užhorode Mihail Delehan a vedúca Oddelenia histórie a vlastivedy Valéria Ruszinová

Členovia Slovenského komitétu Modrého štítu, ktorý bol zaregistrovaný ako občianske združenie v decembri 2021, vôbec netušili, že ich organizácia bude tak skoro taká aktuálna a potrebná.

Iniciátori komitétu plánovali postupne zaradiť slovenskú organizáciu do medzinárodnej spolupráce, ktorú už od roku 1954 zakladá Druhý protokol Haagskeho dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu.

Nechcene sa však Slovensko vo februári 2022 ocitlo na hraniciach zúriaceho vojenského konfliktu. Členovia komitétu boli takpovediac „hodení do vody“, musia plávať. Operatívne spolupracujú so slovenským rezortom kultúry a slovenskými aj medzinárodnými organizáciami, združujúcimi archivárov (ICA), múzejníkov (ICOM), knihovníkov a informatikov (IFLA) a pamiatkarov (ICOMOS, Pamiatkový úrad SR, Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave) a archeológov (Slovenskú archeologickú spoločnosť pri SAV). Promptne ich akceptoval aj Medzinárodný Modrý štít. Momentálne sa snažia nielen pomáhať kolegom na Ukrajine, ale spolupracovať aj na identifikácii možných ohrozených pamiatok na Slovensku. Pritom nemusí ísť len o hrozbu ozbrojeného konfliktu, ale aj prírodné či človekom spôsobenej katastrofy.

V týchto dňoch však má jednoznačnú prioritu zamedzenie ničenia kultúrnych pamiatok u východných susedov. Členovia komitétu preto zmobilizovali medzinárodnú podporu pre základnú dokumentáciu pamiatok v Zakarpatskom regionálnom historickom múzeu na užhorodskom hrade. S podporou Slovenského komitétu ICOM, firmy PRO Laika spol. s.r.o. a viacerých spolupracovníkov komitétu zaslali riaditeľovi múzea Mihajlovi Delehanovi a vedúcej oddelenia histórie a vlastivedy Valérii Ruszinovej fotografické vybavenie. Chcú tak predísť strate nenahraditeľných kultúrnych statkov, ktoré sú v chaose vojny ohrozené viacnásobne – bojmi, priekupníkmi aj pašerákmi.

Slovenský komitét Modrého štítu dúfa, že sa na Ukrajinu čím skôr vrátia mierové časy a členovia Slovenského komitétu sa tak budú môcť venovať pôvodne plánovaným aktivitám a účelu – prevencii, školeniam, prednáškam a zvyšovaniu povedomia o ochrane pamiatok na Slovensku.

Reakciu z Ukrajiny, si môžete, pozrieť tu: https://www.zkmuseum.com/2022/04/blog-post_8.html?m=1

Správa z 1. Valného zhromaždenia Slovenského komitétu Modrého štítu a voľba jeho Výkonnej rady

Text: Jozef Hudec

Vojna je vždy spojená s ničením. Ničí sa všetko, tak životy ako aj duchovné aj materiálne hodnoty, historické pamiatky nevynímajúc. Existujú snahy ničeniu a zvlčeniu čeliť a udržať aspoň náter civilizovanosti. Je to možno sizyfovské úsilie, ale je potrebné. Jeho súčasťou sú ženevské a haagske konvencie a protokoly. Do ich diapazónu patrí tiež Haagsky dohovor z roku 1954, venujúci sa ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojených konfliktov a katastrof.

Keď sa médiami začali po roku 2015 šíriť správy o tom, ako militantný islamistický Daeš/ISIS likviduje pamiatky zo zoznamu UNESCO v starovekom irackom Nimrude, či v sýrskej Palmýre, vlna zhrozenia došla aj na Slovensko. Téme sa venovali slovenské verejnoprávne médiá a mali sme tu aj sýrskeho archeológa, kolegu Chalída al-Asaada. Chalíd bol viac ako 40 rokov kustódom palmýrskych pamiatok a neopustil ich ani v auguste 2015, kedy ho vo veku 83 rokov verejne popravili fanatici z Daešu.

Tieto udalosti viedli aj slovenských odborníkov k úvahám, ako sú zaistené naše pamiatky pred vojnami a katastrofami. Úvahy prerástli v akciu a koncom roka 2021 bolo zaregistrované občianske združenie Slovenský komitét Modrého štítu, ktoré sa zaoberá ochranou pamiatok v prípade ozbrojených konfliktov a katastrof. Zakladatelia komitétu veru ani v najmenšom netušili, že k zhmotneniu hmlistých obáv v tvrdú realitu dôjde tak skoro po registrácii.

Učenie plávania hodením do vody však funguje. Aj preto sa mohlo 2. júna 2022 v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočniť prvé/zakladajúce valné zhromaždenie Slovenského komitétu Modrého štítu. Po zvolení výkonnej rady má organizácia záujem získať v roku 2022 podporu pre svoj projekt ochrany kultúrnych hodnôt a dedičstva v ozbrojených konfliktoch. Popri tom si zriadila webovú stránku https://modrystit.sk/ a podieľa na aktivitách pracovnej skupiny Modrý štít na slovenskom Ministerstve kultúry. Na generálnej konferencii Medzinárodného výboru múzeí ICOM v Prahe bude komitét zastúpený pri moderovaní panelu o reakciách na ochranu historického dedičstva na Ukrajine.

S ruským útokom súvisela aj prezentácia ukrajinského študenta archeológie na UKF v Nitre, Romana Liubuna. Valnému zhromaždeniu demonštroval snahy o zachovanie ukrajinskej národnej identity a pamäti a záchranu kultúrneho dedičstva. S mementom vojnového konfliktu v susednej krajine potom súvisí aj výhľadový štvorročný plán aktivít Slovenského komitétu Modrého štítu, ktorý už stihol poskytnúť pomoc Zakarpatskému regionálnemu historickému múzeu v Užhorode.

Výkonná rada a členovia Slovenského komitétu Modrého štítu veria, že staré latinské príslovie „Si vis pacem, para bellum“ (Ak chceš mier, pripravuj vojnu) sa naplní a ochranu kultúrneho dedičstva v prípade ozbrojených konfliktov a katastroch budú môcť na Slovensku pripravovať síce vo virtuálnych bojových cvičeniach, avšak v reálnych mierových podmienkach.