Podporte SK MŠ  Kontakt
Podporte nás

Poukázaním 2% z dane...

...Slovenskému komitétu Modrého štítu
prispejete k realizácií našich aktivít.

Pred pár týždňami Slovensko oslávilo 30 rokov od vzniku Slovenskej komisie pre UNESCO. Toto rozhodnutie, aj vďaka programu Svetové dedičstvo, vo veľkej miere napomohlo k ochrane pamiatok na našom území. Veríme, že založenie Slovenského komitétu Modrého štítu bude raz vnímané rovnako pozitívne - ako zmysluplný krok, ktorý zabezpečí trvalú ochranu pamiatok na Slovensku. Chceme, aby ste boli toho súčasťou.

Od založenia v decembri 2021 pracujeme na aktivitách komitétu bez nároku na honorár. Uvedomujeme si však, že trvalé riešenia si vyžadujú udržateľný prístup a preto hľadáme spôsoby, ako získať financie na chod našej organizácie. Výťažok z poukázaných 2% by nikdy nemal byť našim hlavným zdrojom financií, môže byť veľkou pomocou.

Izolácia a rezortizmus nie sú riešením. Chceme si v tejto oblasti vymieňať skúsenosti zo Slovenska a zo zahraničia, chceme rozširovať obzory odbornej aj laickej verejnosti.

Ako využívame financie:

Udržateľné fungovanie

Výkonná rada dobrovoľne pracuje na zapojení OZ SK MŠ do medzinárodnej činnosti Blue Shield International (BSI) a ďalších aktivitách vo svojom voľnom čase. Pre zvýšenie výkonnosti a udržateľnosť našich snáh je však nevyhnutné pracovať s ľuďmi, ktorých vieme finančne ohodnotiť. Len tak budeme môcť našu činnosť rozvíjať intenzívnejšie, prezentovať sa kvalitnejšie, komunikovať častejšie, uchádzať sa o granty, a pod.

Kvalita vo všetkých ohľadoch

Kvalitní ľudia, kvalitná práca, kvalitné PR, web, a mnoho ďalšieho zabezpečia, že Slovenský komitét Modrého štítu bude združením, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť. 

Aj s vašou pomocou budeme môcť posunúť naše združenie o level vyššie a robiť odvážne a zmysluplné krok, ktoré zabezpečia trvalú ochranu pamiatok na Slovensku.

Medzinárodná konferencia raz ročne

Našim veľkým snom je organizovať každoročne medzinárodnú konferenciu na tému ochrany kultúrneho dedičstva, na ktorej - experti predstavia svoje projekty a odporúčania; verejný sektor svoje ciele a aktivity; súkromný sektor nástroje a príležitosti; a mnoho ďalšieho. Všetko s cieľom podporovať kooperáciu, komunikáciu a ochranu.

Názov inštitúcie: Slovenský komitét Modrého štítu, IČO: 54328993

Ak nás chcete podporiť inou formou napíšte nám na blueshieldslovakia@gmail.com